} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Đồng phục PG

Bạn đã bao giờ thấy những chương trình quảng cáo sản phẩm hay nhãn hiệu được tổ chức một cách rầm rộ trên những con phố hay trước những hệ thống siêu thị lớn chưa? Nếu từng nhìn thấy, chắc hẳn bạn cũng có để ý được có những cô gái vô cùng xinh đẹp ở đó để tiếp thị sản phẩm.

Những người này còn được gọi là PG ( viết tắt là Promotion Girl) phụ trách quảng cáo hiệu quả cho sản phẩm và thương hiệu. Để trở thành một PG chuyên nghiệp, dĩ nhiên có cho mình đồng phục riêng là điều bắt buộc!

Chúng tôi nghĩ rằng, có thể mọi người từng có ý kiến là PG chỉ cần ăn mặc xinh đẹp theo ý thích, việc có đồng phục hay không chưa chắc là điều nên làm. Nhưng, đây cũng là một nghề giúp cho khách hàng nhận diện thương hiệu, và đồng phục PG là điều nên có.

Khi nhân viên mặc đồ công ty và tiếp thị sản phẩm, khách hàng sẽ nhớ đến nhanh hơn, có sự chú ý đặc biệt. Ngoài ra, chất liệu làm đồng phục cho PG rất thoải mái nên có thể giúp những PG có thể thực hiện hoạt động tiếp thị hiệu quả cho công ty mình làm việc.

Đồng phục PG 001
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 002
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 003
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 004
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 005
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 006
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 007
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 008
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 009
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 010
1 phiên bản màu sắc
Đồng phục PG 011
1 phiên bản màu sắc

TIN DÙNG BỞI HƠN 10000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CÁ NHÂN

Facebook Instagram Twitter Zalo Top